Terms and conditions on equipment loans

Når du låner utstyr fra Filmveksthuset Tvibit, må du godta disse vilkårene:


Du må behandle utstyret med kjærlighet og omsorg.

Du må returnere utstyret i tide, og med medfølgende kabler og tilbehør.

Hvis du ikke henter utstyret i tide, forbeholder vi oss retten til å kansellere reservasjonen din.

Du må ikke ta utstyret ut av landet.

Du er under 30 år.

Utstyret skal ikke lånes og brukes til kommersielt bruk (Det vi si at du ikke kan tjene penger på det du bruker utstyret vårt til).


Hvis du ikke overholder disse vilkårene, kan du få et midlertidig forbud mot å låne utstyr fra oss.


Det er det, lykke til med produksjonen din!
ENGLISH:

When you loan equipment from Filmveksthuset Tvibit you need to agree to these terms and conditions:


You will treat the equipment with love and care.

You will return the equipment on time, and with all the included cables and accessories.

If you fail to pick up the equipment on time, we reserve the right to cancel your reservation.

You cannot bring the equipment out of Norway.

You are under 30 years old.

You will not use the equipment for commercial projects.


If you fail to adhere to these terms and conditions you can be faced with a temporary ban from loaning equipment from us.


That's it, good luck with your production.

...